Privacyverklaring

Privacyverklaring 2022

Lisa Steltenpool, gevestigd te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Lisa Steltenpool
info@lisasteltenpool.nl
www.lisasteltenpool.nl
(+31)6 230 80 963

Persoonsgegevens die Lisa Steltenpool verwerkt
Lisa Steltenpool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ze verwerkt:
–  Voor- en achternaam
–  Geslacht
–  Geboortedatum
–  Adresgegevens
–  Telefoonnummer
–  E-mailadres
–  IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Lisa Steltenpool verwerkt
Lisa Steltenpool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Informatie met betrekking tot jouw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag Lisa Steltenpool persoonsgegevens verwerkt
Lisa Steltenpool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  Het afhandelen van jouw betaling
–  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
–  Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Lisa Steltenpool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Lisa Steltenpool persoonsgegevens bewaart
Lisa Steltenpool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden de gegevens vernietigd. Lisa Steltenpool hanteert de volgende bewaartermijnen:
– Dossiers: een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Lisa Steltenpool verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Lisa Steltenpool gebruikt Moneybird voor het betalingsverkeer (zie privacyverklaring: https://www.moneybird.nl/privacy/). Lisa Steltenpool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Lisa Steltenpool gebruikt
Lisa Steltenpool gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lisa Steltenpool gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Lisa Steltenpool cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ze op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website word je al geïnformeerd over deze cookies en word je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:
– Google Analytics (zie privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lisa Steltenpool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Lisa Steltenpool een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ze van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lisasteltenpool.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Lisa Steltenpool jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Lisa Steltenpool reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Lisa Steltenpool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Lisa Steltenpool persoonsgegevens beveiligd
Lisa Steltenpool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lisasteltenpool.nl.